Leicester - panorama

Leicester to miasto w środkowej Anglii (hrabstwo Leicestershire), położone nad rzeką Soar. Jest to jedno z najstarszych angielskich miast, którego początki sięgają czasów starożytnych. Wtedy to w miejscu dawnej celtyckiej osady Rzymianie założyli tu jeden ze swoich garnizonów wojskowych zwany Ratae Corieltauvorum. W późniejszym czasie wokół obozu zawiązało się miasto, które w szczytowym momencie rozwoju liczyło przeszło 2 tysiące mieszkańców i obok Verulamium było jednym z największych ośrodków handlowych rzymskiej Brytanii. Po upadku Cesarstwa Leicester zostało złupione i zajęte przez Wikingów, a później Normanów, którzy to wznieśli tu drewniany zamek (przebudowany w XII wieku na kamienny). W okresie średniowiecza miasto stało się ważnym ośrodkiem produkcji wełny i odzieży. Zaczęto także organizować tu targi na które zjeżdżali kupcy z całej ówczesnej środkowej Anglii. Dynamicznie rozwijające się miasto otoczone zostało potężnymi murami obronnymi. Ciężki okres w historii Leicester nastał na czas Angielskiej wojny domowej jaka toczona była w latach 1642-1651. Wtedy to królewska armia zniszczyła częściowo mury miejskie, a po zdobyciu miasta wysadziła w powietrze zamek. Kolejny rozkwit miasta nastał na czas rewolucji przemysłowej jaka rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku. Wybudowano wtedy m.in. kanał na rzece Soar, który umożliwił masowy transport węgla do miasta. Obecnie Leicester to jeden z ważniejszych ośrodków przemysłu lekkiego w Wielkiej Brytanii.

Zwiedzanie

Mimo że obecnie Leicester ma typowo przemysłowy charakter to zachowało się tu kilka ciekawych zabytków. Jednym z najciekawszych z nich jest okazała gotycka katedra św. Marcina (St Martin's Cathedral). Jej początki sięgają XI wieku, kiedy to wzniesiona została tu pierwsza świątynia. W kolejnych wiekach była ona wielokrotnie powiększana i przebudowywana. Pozostałe ważne zabytki Leicester to m.in. XI wieczny romański kościół św. Mikołaja, pozostałości rzymskiej łaźni z czasów panowania cesarza Hadriana (Muzeum Jewry Wall), szachulcowy budynek ratusza miejskiego (Guildhall), kościół Matki Boskiej z Zamku (Church of St Mary de Castro) ruiny zamku (Leicester Castle) oraz jeden z największych zadaszonych rynków w Europie.

mail

Multimedia