Tulcza - panorama

Tulcza to miasto portowe we wschodniej Rumunii, położone w malowniczym zakolu Dunaju. Założone zostało przez Daków w VIII wieku p.n.e. jako Aegyssos. Jakiś czas później zostało podbite przez Rzymian, którzy założyli tu jeden ze swoich warownych obozów, której pozostałości zachowały się we wschodniej części miasta. Tulcza nie posiada zbyt wielu atrakcji turystycznych. Znajduje się tu jedynie kilka muzeów (w tym Muzeum Delty Dunaju) oraz usytuowany na okolicznym wzgórzu wybudowany na początku XX wieku na cześć wyswobodzenia Rumunii spod jarzma Tureckiego - Pomnik Niepodległości. Mimo to stanowi ono obecnie jeden z ważniejszych ośrodków przemysłowych i turystycznych regionu. To właśnie tutaj organizowanych jest większość wycieczek po stanowiącej jeden z najpiękniejszych rejonów przyrodniczych Rumunii - Delcie Dunaju.

mail

Multimedia