Twierdza Modlin

Polska
Kraj: Polska
Kontynent: Europa
Kategoria: Bunkry, Twierdze
Województwo: Mazowieckie
Miejscowość: Modlin
Strona Internetowa: www.twierdzamodlin.pl
GPS: N: 52°26'18.00", E: 20°40'55.00"
Twierdza Modlin
Twierdza Modlin - panorama

Modlin to niewielka miejscowość na Mazowszu położona w odległości około 40 km w kierunku północno-zachodnim od centrum Warszawy u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowana u zbiegu ujścia rzeki Narwi do Wisły imponująca twierdza. Pierwsze fortyfikacje w pobliżu Modlina wybudowane zostały jeszcze w czasach potopu szwedzkiego (ok. 1655 roku), kiedy to wojska szwedzkie założyły tu ufortyfikowany obóz (tzw. Bugskansen). Budowę rozległej twierdzy rozpoczęto jednak dopiero w 1807 roku z rozkazu samego Napoleona Bonaparte (1769-1821). W myśl jego wskazówek powstaje obwód wewnętrzny dzisiejszej cytadeli, zaprojektowany przez Szefa inżynierii napoleońskiej, generała Francois de Chasselop -Laubat, a w 1809 roku przy współudziale pułkownika Jana Malleta, szefa Korpusu Wojsk Inżynieryjnych Księstwa Warszawskiego. Wykorzystując naturalne warunki terenu, zbudowano wówczas na prawym brzegu Wisły ziemno-drewnianną twierdzę o narysie półowalu, z pięcioma bastionami, otwartą od strony rzeki. Po klęsce Napoleona w 1812 roku., przekreślającej istnienie Księstwa Warszawskiego w rękach polskich, twierdza została zdobyta i zajęta przez wojska rosyjskie. Kolejne oblężenie Modlina przez wojska rosyjskie miało miejsce w czasie powstania listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej jaka toczona była w latach 1930-1831. Twierdza skapitulowała dopiero 9 października 1831 roku jako przedostatni punkt oporu powstania. Pod panowaniem rosyjskim Modlin, przemianowano na Nowogieorgiewsk. Likwidacja autonomii Królestwa Polskiego wiązała się również z rozbudową fortyfikacji na jego obszarze. Celem tego działania była nie tylko obrona zachodnich rubieży Rosji, ale też zapobieżenie kolejnym polskim zrywom. Również w Modlinie, podjęto szeroko zakrojone prace nad rozbudową fortyfikacji. Autorem głównego planu rozbudowy w latach 1832-1841 był generał Iwan Dehn. W oparciu o stare korony o narysie bastionowym, powstał obwód zewnętrzny twierdzy, składający się sześciu frontów. Budowę kompleksu koszarowego o długości 2250 metrów zakończono w 1864 roku. Cytadela i obwód zewnętrzny zostały otoczone murem zwanym Carnota. W 1873 roku rząd carski podjął decyzję otoczenia twierdzy pierwszym łańcuchem fortów, a w kolejnym stuleciu drugim. W czasie I wojny światowej po 10 dniach walki twierdza została zdobyta i zajęta przez wojska niemieckie. Na tak zaskakująco szybki upadek najpotężniejszej rosyjskiej twierdzy złożyło się wiele czynników. Obrońców osłabiało kiepskie wyszkolenie do walk w twierdzy i brak odpowiedniego wyposażenia, brak wykończenia większości obiektów pierścienia zewnętrznego twierdzy i nade wszystko słaba wola walki tak dowódców, jak i ich podkomendnych. W okresie międzywojennym na terenie Modlina stacjonował Korpus Kadetów. Istniało również Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych, ze Szkołą Podchorążych i Szkołą Podoficerską, oraz Centrum Wyszkolenia Saperów. Podczas kolejnej wojny twierdza ponownie została zdobyta przez Niemców. Po wojnie twierdza ponownie zajęta została przez Wojsko Polskie. W 2008 roku wewnętrzny obwód obronny Cytadeli wraz z koszarami obronnym, wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Obecnie Twierdza Modlin to jedna z największych i najlepiej zachowanych twierdz obronnych w Polsce. Dla zwiedzających udostępniona jest najstarsza część cytadeli wraz z koszarami (jeden z najdłuższych budynków świata mierzący przeszło 2,2 km), Brama Ostrołęcka oraz znajdujący się na

Twierdza Modlin - Plan

Ciekawostki

  • Na terenie twierdzy znajduje się najdłuższy w Europie budynek (cytadela będąca ówcześnie koszarami wojskowymi) liczący 2250 metrów długości;
  • W czasie funkcjonowania cytadeli w Modlinie stacjonowały tu na przemian armie czterech państw: Francji, Rosji, Niemiec oraz Polski;
  • W swojej burzliwej historii Twierdza Modlin była czterokrotnie oblegana, kolejno w 1813, 1831, 1915 oraz 1939 roku.

Zdjęcia [55]
Twierdza Modlin
Bunkry, Twierdze iras· 196
Twierdza Modlin
Bunkry, Twierdze iras· 206
Twierdza Modlin
Bunkry, Twierdze iras· 196
Twierdza Modlin
Bunkry, Twierdze iras· 194
Twierdza Modlin
Bunkry, Twierdze iras· 196
Twierdza Modlin
Bunkry, Twierdze iras· 189