Czernihów - panorama

Czernihów to miasto w północnej części Ukrainy, położone nad rzeką Desną (lewy dopływ Dniepru), około 150 km w kierunku północnym od Kijowa. Jest to jedno z najstarszych ukraińskich miast, którego początki sięgają czasów Rusi Kijowskiej. Wykopaliska archeologiczne prowadzone w rejonach miasta potwierdzają istnienie tu drewnianej osady już VII wieku. Jednak pierwsze pisemne wzmianki historyczne o Czernihowie pochodzą dopiero z pierwszej dekady X wieku. W 992 roku Czernihów stał się siedzibą biskupstwa, a później włączony został do Księstwa Siewierskiego. W latach 1024-1036 i 1054-1239 miasto stanowiło stolicę Księstwa Czernihowskiego. Wtedy też założone zostały tu dwa monastyry (Jelecki i Illjiński), które stały się duchowymi centrami ziemi Czernihowsko-Siewierskiej. W 1357 roku Czernihów został podbity i zajęty przez wojska księcia Olgierda i włączony na blisko 150 lat do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na początku XVI wieku Czernihów zajęły oddziały Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a po wojnie polsko-rosyjskiej wszedł w skład Korony Królestwa Polskiego. Wtedy też nastąpił rozkwit miasta jako ośrodka handlowego. W 1623 roku Czernihów otrzymał prawa miejskie, a co za tym idzie także liczne przywileje oraz ulgi. Niespełna 10 lat później miasto stał się stolicą województwa czernihowskiego. W tym czasie odbudowano także zniszczony licznymi wojnami słynny klasztor Illiński. W 1667 roku miasto ponownie wcielone zostało do Rosji. Obecnie znajduje się na terenie niepodległej Republiki Ukrainy.

Zwiedzanie

Jednym z najcenniejszych zabytków Czernihowa jest monaster Troicko-Illiński, który wraz ze swoimi podziemnymi jaskiniami stanowi niezwykle cenny zabytek średniowiecznej podziemnej architektury sakralnej. Swój obecny kształt świątynia uzyskała w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to połączono ze sobą dwa klasztory. Pozostałe ważne zabytki Czernihowa to m.in. klasztor Jelecko-Uspeński, cerkiew Piatnicka, Kolegium Czernihowskie, sobór św. Borysa i św. Gleba oraz pałac arcybiskupi.

Ciekawostki

  • W 1986 roku w oddalonej o około 50 km od Czernihowa elektrowni jądrowej w Czarnobylu miała miejsce awaria reaktora. Wielu mieszkańców miasta uczestniczyło w usuwaniu jej skutków, za co zapłacili życiem.

mail

Multimedia