Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich - panorama

Wdzydze Kiszewskie to niewielka miejscowość w północnej Polsce, położona na Pojezierzu Kaszubskim i na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowany w południowo-zachodniej części miasteczka nad brzegiem jeziora Gołuń Kaszubski Park Etnograficzny. Jego początki sięgają pierwszej dekady XX wieku, kiedy to w XVIII wiecznej chałupie założona została prywatna kolekcja kaszubskich czepców, malarstwa na szkle, mebli i sprzętów gospodarskich. Po II wojnie światowej muzeum zostało przejęte przez państwo i w 1969 roku przekształcone w samodzielny Kaszubski Park Etnograficzny. Obecnie jest to największy tego typu zespół obiektów na Kaszubach. Skansen zajmuje blisko 22 ha i jest podzielony na 6 sektorów odpowiadających 5 obszarom Kaszub, oraz sektor zawierający obiekty użyteczności społecznej. W sumie zgromadzono tu przeszło 50 różnego rodzaju obiektów architektury ludowej z obszaru całych Kaszub i Kociewia oprócz pasa nadmorskiego. Oprócz kilkunastu kompletnych zagród chłopskich z okresu XVII-XIX wieku na terenie skansenu znajduje się też kilka dworków i obejść drobnej szlachty a także domy robotników rolnych, karczma oraz dwa młyny wiatrakowe: tzw. koźlak z Jeżewnicy oraz typu holenderskiego z Brus. Większość obiektów ma także wyposażone częściowo lub całkowicie wnętrza. W sezonie letnim na terenie Parku odbywają się różnego rodzaju imprezy folklorystyczne jak np. Jarmark Wdzydzki w trzecią niedzielę lipca oraz Święto Kartofla (w trzecią niedzielę września) a także pokazy zajęć domowych i rzemieślniczych, kiermasze, lekcje, koncerty muzyki ludowej, odpusty itp.

mail