Zamek Tematín - panorama

Lúka to niewielka miejscowość w zachodniej Słowacji, położona w dolinie rzeki Wag. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w pobliżu wioski na jednym z wierzchołków Gór Inowieckich (Považský Inovec) okazałe ruiny średniowiecznego Zamku Tematín. Wzniesiono go w połowie XIII wieku w miejscu starego, drewniano-ziemnego grodu obronnego. Głównym zadaniem warowni miała być ochrona północno-zachodnich rubieży Królestwa Węgierskiego a także kontrola pobliskiego brodu na rzece Wag. W kolejnych wiekach zamek był kilkukrotnie modernizowany. Warownia także kilkukrotnie zmieniała swoich właścicieli. Władali nią m.in. słynny węgierski możnowładca Mateusz Czak oraz członkowie możnej rodziny Berčéni. Zamek wykorzystywany był aż do 1710 roku, kiedy to w czasie powstania antyhabsburskiego został zniszczony przez wojska cesarskie. Od tego momentu, opuszczony pozostaje w stanie trwałej ruiny. Obecnie malownicze ruiny udostępnione są dla zwiedzających. Z murów zamku rozpościera się przepiękna panorama okolicy w tym m.in. Gór Inowieckich (Považský Inovec) czy Niziny Naddunajskiej.

mail

Multimedia