Skalny Klasztor we wsi Bakota - panorama

Bakota ta niewielka wioska w zachodniej części Ukrainy, położona nad rzeką Dniestr. Jej najciekawszym zabytkiem są usytuowane na obrzeżach miasteczka pozostałości unikatowego skalnego zespołu klasztornego pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Powstał on w XII wieku, kiedy to Bakota stanowiła jeden z ważniejszych centrów życia duchowego i kulturalnego regionu. W czasach swojej świetności klasztor składał się z dwóch kondygnacji na których szczycie znajdowało się wejście, które spiralnym korytarzem prowadziło do cel mnichów i cerkwi. Według miejscowych legend klasztor założony został przez świętego mnicha (założyciela Ławry Kijowskiej) Antoniego Pieczerskiego.

mail

Multimedia