Opactwo w Fontevraud - panorama

Fontevraud-l'Abbaye to niewielka miejscowość w środkowej Francji, położona w dolinie rzeki Loary, około 15 km w kierunku południowo-zachodnim od Saumur. Tym co przyciąga tu wielu turystów jest imponujące średniowieczne opactwo (Abbaye de Fontevraud). Jest to jeden z największych kompleksów klasztornych jakie spotkać można obecnie na terenie Francji. Świątynia założona została w 1101 roku przez pochodzącego z Bretanii pustelnika Roberta d'Abrissela (1047-1117). Zgromadził on wówczas wokół siebie (za zgodą papieża Urban II) blisko setkę osób (mężczyzn i kobiet) pragnących wieść życie zakonne. W latach 1110-1119 powstały pierwsze zabudowania klasztorne, które znalazły się pod opieką andegaweńskich Plantagenetów. W XII wieku z woli króla Henryka II Plantageneta opactwo zostało podniesione do rangi królewskiego i stało się miejscem pochówku dla członków rodziny królewskiej. Dzięki hojności biskupów oraz papieży klasztor rozrastał się, a na jego czele stało wiele wywodzących się z wielkich rodów arystokratycznych przeorysz. W czasie największej świetności klasztor nie miał sobie równych w całej Francji. Podlegało mu w sumie 123 domy zakonne w kraju oraz Hiszpanii i Anglii. Po znacjonalizowaniu francuskich majątków w 1789 roku ostatnia przeorysza, Julia Pardaillan d'Antin, opuściła klasztor wraz z całą swoją wspólnotą. Od tego czasu aż do końca rewolucji francuskiej klasztor stał pusty. Na początku XIX wieku Napoleon Bonaparte polecił utworzyć na terenie opactwa więzienie, które funkcjonowało aż do 1963 roku. Wtedy to klasztor został gruntownie odrestaurowany i udostępniony dla zwiedzających. W skład całego kompleksu wchodzą m.in. kościół klasztorny św. Benedykta, szpital św. Łazarza, przeznaczony niegdyś dla dla kobiet zamężnych lub wdów dom św. Magdaleny, liczne obiekty gospodarskie oraz dawne pomieszczenia dla zakonnic i zakonników. Na terenie opactwa znajdują się groby takich znamienitości jak m in. króla Anglii - Henryka II Plantageneta, jego żony Eleonory Akwitańskiej, Ryszarda I Lwie Serce, hrabia Tuluzy Rajmund VII czy Izabeli d'Angoulême. W 2000 roku wraz z malowniczą Doliną Loary, Opactwo w Fontevraud zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia