Arbanasi - panorama

Arbanasi to niewielka aczkolwiek niezwykle urokliwa wioska w Bułgarii, położona na malowniczym płaskowyżu około 4 km w kierunku północnym od Wielkiego Trymowa. Założona została prawdopodobnie w XV przez osadników przybyłych tu z terenów dzisiejszej Albanii. W XVII wieku Arbanasi stanowiło jeden z ważniejszych ośrodków handlowych regionu. W tym czasie miasteczko zamieszkiwane było głownie przez bogatych kupców. Kres świetności Arbanasi nastał na koniec XVIII wieku, kiedy to zostało zniszczone i wyludnione w skutek częstych tureckich najazdów. Mimo tego do czasów obecnych zachowało się tu pięć zabytkowych cerkwi oraz blisko setka historycznych budynków (niestety część z nich nie jest udostępniona dla zwiedzających). Większość z nich otoczona jest wysokimi i grubymi murami z drewnianymi bramami i wąsko okratowanymi oknami. Do najcenniejszych z nich zaliczyć możemy m in. wzniesioną na przełomie XVI i XVII wieku i ozdobioną pięknymi freskami cerkiew Narodzenia Pańskiego, skryty za kamiennym murem XVII wieczny Dom Konstancaliewa oraz cerkiew archaniołów Michała i Gabriela.

mail