Cheb - panorama

Cheb to zabytkowe miasto w zachodnich Czechach, położone nad rzeką Ohrzą (Ohře) w pobliżu niemieckiej granicy. Jego początki sięgają połowy XI wieku, kiedy to koloniści niemieccy założyli tu jedną ze swoich osad. Wtedy też z rozkazu ówczesnego cesarza rzymskiego narodu niemieckiego Fryderyka I Barbarossy (1122-1190) rozpoczęta została budowa zamku. Położenie w strategicznym punkcie na granicy Królestwa Czeskiego i Rzeszy Niemieckiej oraz kontrola przebiegających w pobliży szlaków handlowych łączących oba regiony regionami sprzyjała dynamicznemu rozwojowi. Prawa miejskie Cheb uzyskał na początku XIII wieku, a wiek później, za panowania Jana Luksemburskiego (1296-1346) miasto przyłączone zostało do Korony Czeskiej. W kolejnych wiekach miasto przez cały czas bogaciło się oraz dynamiczne rozwijało. Położone przygraniczne wymuszało także rozbudowę fortyfikacji oraz stworzenie własnej armii. Okres prosperity przerwany został przez wybuch wojny trzydziestoletniej w czasie której Cheb został zdobyty i splądrowany przez wojska szwedzkie Do najważniejszych zabytków miasta zaliczyć możemy m.in. pozostałości XII wiecznego romańskiego zamku (jedna z najstarszych czeskich warowni), gotycki kościół św. Mikołaja i Elżbiety (Kostel sv. Mikuláše a Alžběty), kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (dawny klasztor Franciszkanów), barokowy kościół św. Klary (Kostel sv. Kláry) oraz znajdujący się przy rynku miejskim zespół jedenastu średniowiecznych domów kupieckich zwanych Špalíček.

Ciekawostki

  • W 1634 roku na rynku w Chebie stracony został znany czeski polityk z okresu wojny trzydziestoletniej - Albrecht z Valdštejna. Po dziś dzień pozostaje on jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w dziejach Czech. W owym czasie posiadał on tak wielkie wpływy na ówczesne władze, że przestraszył się go nawet sam cesarz. Aby się go pozbyć, oskarżył go o próbę przejęcia władzy i rozkazał przykładnie zgładzić;
  • W 1972 roku w Chebie urodził się były czeski piłkarz Pavel Nedvěd. W 2003 roku został on wybrany Najlepszym Piłkarzem Europy plebiscytu France Football. Otrzymał wówczas Złotą Piłkę.

mail