Suczawa - panorama

Suczawa to miasto w północno-wschodniej Rumunii, położone na terenie historycznej krainy Mołdawii nad rzeką Suczawą. Badania archeologiczne prowadzone na terenie obecnego miasta wykazały, że miejsce to zamieszkiwane było w czasach starożytnych. Najstarsze zapiski historyczne o Suczawie pochodzą jednak dopiero z drugiej połowy XIV wieku. Wtedy to znajdowała się tu znacząca osada warowna, która dzięki korzystnemu położeniu na przecięciu się ważnych szlaków handlowych bardzo szybko stała się główną siedzibą hospodarów Mołdawii. W 1479 roku w czasie wojny polsko-tureckiej Suczawa opowiedziała się po stronie Turcji. Wynikiem tego była decyzja polskiego króla Jana I Olbrachta (1459-1501) o zaatakowaniu miasta. Oblężenie jednak się nie powiodło się, a cała wyprawa zakończyła się totalna klęską oraz wielkimi stratami polskich wojsk w bitwie pod Koźminem, w której Turcy, Tatarzy i Wołosi wybili blisko 5 tysięcy polskiego rycerstwa, zaskoczonego w czasie odwrotu w wąwozie. Klęskę tą na wieki utrwaliło mocno przesadzone powiedzenie "Za króla Olbrachta wyginęła szlachta". W 1566 roku ówczesny hospodar Aleksander Lăpușneanu zdecydował się przenieść stolicę z położonej na północy Suczawy do bliższych Turcji (z którą utrzymywał dobre stosunki) Jas. Nie obniżyło to jednak rangi miasta, które nadal pełniło główną siedzibę hospodarów Mołdawii, a utworzenie prawosławnej metropolii jeszcze bardziej podniosło prestiż ośrodka. Swój największy okres rozkwitu Suczawa przeżywała w drugiej połowie XIV wieku w czasach panowania Stefana III Wielkiego (1433-1504), który w czasie swojego panowania przeobraził Mołdawię w silny organizm państwowy utrzymując niepodległość wbrew interesom i ambicjom Królestwa Węgier, Królestwa Polskiego czy Imperium Osmańskiego dążących do jej podporządkowania. To właśnie za jego panowania zamek w Suczawie otoczony został potężnym podwójnym pierścieniem murów obronnych z licznymi basztami. Tak umocniona twierdza nigdy nie została zdobyta, aczkolwiek samo miasto było wielokrotnie zajmowane m.in. przez Turków czy wojska Jana III Sobieskiego.

Zwiedzanie

Obecnie Suczawa to jedno z większych i ważniejszych miast Rumunii (stolica Bukowiny), które stanowi także ważny przystanek na trasie turystycznej wiodącej z Polski przez Ukrainę do Rumunii, Bułgarii i Turcji. W mieście zachowało się także wiele zabytkowych budowli. Najciekawszą z nich są znajdujące się na obrzeżach miasta majestatyczne ruiny średniowiecznego zamku Tronowego (Cetatea de Scaun). Warownia ta wzniesiona została w drugiej połowie XIV wieku i w kolejnych stuleciach była wielokrotnie powiększana i przebudowywana. Pozostałe ważne zabytki Suczawy to m.in. zbudowany na początku XVI wieku monastyr św. Jana Nowego (patron Bukowiny), wybudowana pod koniec XIV wieku cerkiew św. Jerzego (Mirăuţi), XVI wieczna cerkiew ormiańska św. Krzyża, znajdujący się na obrzeżach miasta XV wieczny ormiański monastyr Zamca, cerkiew św. Demetriusza, oraz ufundowana w 1551 roku przez Elenę (żonę Piotra Raresza) cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego.

Ciekawostki

  • W Suczawie ma swoją siedzibę założony w 1990 roku Związek Polaków w Rumunii. To właśnie w okręgu Suczawa mieszka większość przedstawicieli Polonii. W okolicy znajdują się trzy miejscowości zamieszkane w większości przez ludność polską. Są to Nowy Soloniec (Soloneţu Nou), Plesza (Pleşa) i Pojana Mikuli (Poiana Micului).

mail

Multimedia