Tiské stěny - panorama

Tiské stěny to zespół unikalnych formacji skalnych, znajdujący się w południowo-zachodniej części Wyżyny Dieczyńskiej w sąsiedztwie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Powstały one przed około 90 milionami lat w okresie kredy (mezozoik) kiedy to tereny te zalane były morzem. Późniejsze trwające miliony lat procesy metamorficzne uformowały imponujące skalne miasto. Niektóre ze skał osiągają wysokości przekraczające 600 metrów n.p.m. Tiské stěny to jedne z najwcześniej zbadanych i odwiedzanych przez turystów tego typu formacji skalnych. W przewodnikach turystycznych pojawiły się już w latach dwudziestych XIX wieku. Wtedy też zaczęła rozpowszechniać się tradycja nadawania skałom nazw. Wiele z nich zyskało więc nazwy nawiązujące do ich wyrzeźbionego przez naturę kształtu. Zobaczyć możemy tu m in. skałę Grzyb, Żółwia, Doktora czy Starostę. Cały masyw podzielony został na dwie części (Malé i Velké stěny), przez które prowadzi wytyczony szlak turystyczny. Zwiedzanie Tiských stěn rozpoczyna się we wsi Tisá. Na trasie szlaku który prowadzi przez liczne mostki i wykute w skałach stopnie znajduje się wiele ciekawych punktów widokowych. Skały oznaczone są jedynie numerami dlatego dobrze jest kupując bilet zaopatrzyć się także w przewodnik z ich dokładnymi opisami i nazwami. Zwiedzanie Tiskich stěn zajmie około dwóch do trzech godzin.

mail

Multimedia