Hum - panorama

Hum to niewielkie otoczone średniowiecznymi murami zabytkowe miasteczko w Chorwacji, położone w północno-wschodniej częsci Istrii. Szczyci się ono mianem najmniejszego miasta na świecie, które liczy sobie niespełna 20 mieszkańców. Fakt ten odnotowany został nawet Księdze Rekordów Guinnessa. W okresie średniowiecza Hum (podobnie jak pobliskie Roć) stanowiło ważny ośrodek piśmiennictwa w staro-cerkiewno-słowiańskim alfabecie zwanym potocznie głagolicą. Najstarsze starodruki i rękopisy pisane w tym języku pochodzą z X wieku. Mimo sprzeciwów kościoła katolickiego głagolica była przez dłuższy czas używana praktycznie w całej Istrii (aż do całkowitego wyparcia przez łacinę). W wielu punktach miasta oraz na bramie wjazdowej można spotkać wiele napisów pisanych głagolicą. Do czasów obecnych w Hum zachował się w pełni wczesnośredniowieczny rozkład miasta. W skład całej zabudowy wchodzi jedynie duża brama miejska (Vrata Huma), kościół parafialny Wniebowzięcia Błogosławionej Maryi Dziewicy, XVII wieczna loggia, znajdujący się poza obrębem murów miejskich romański kościół św. Hieronima oraz kilka niewielkich domów. Odwiedzając miasto w czerwcu można natrafić na odbywający się tu każdego roku festyn (Dni Humu), na którym m in. wybierany jest burmistrz miasta. Każdy z kandydatów dostaje wtedy niewielki kadratowy kawałek drewna (raboš), na którym przedstawiciele mieszkańców przez wykonanie nacięcia wyrażają swoje poparcie. Wybory wygrywa ten kto uzbiera ich najwięcej. Z oddalonego o około 7 km miasteczka Roč do Humu prowadzi wytyczona w 1977 roku Aleja Głagolicy. Tworzą ją w 11 pomników związanych z tym staro-słowiańskim językiem. Są to kolejno: znajdująca się w Roču Kolumna Parlamentu, Kamienny Stół Cyryla i Metodego, Krzesło ucznia Cyryla i Metodego Klimenta z Ochrydy, Lapidarium, święta góra zwana Wyobrażeniem Učki, kamienny blok z alfabetem głagolickim, Istarski razvod, ściana pamiątkowa chorwackich protestantów, miejsce odpoczynku diakona Jerzego, Pomnik Oporu i Wolności oraz brama miejska Humu.

mail

Multimedia