Nekropolia w Radimlij - panorama

Radimlija to niewielka miejscowość w Bośni, położona około 3 km na zachód od miasta Stolac. Najcenniejszym zabytkiem jest tu średniowieczny cmentarz bogomolców, członków średniowiecznego ruchu chrześcijańskiego Słowian bałkańskich. Ruch ten zapoczątkowany został w X wieku w Bułgarii, a później przeniósł sie na Serbię, Bośnię i Hercegowinę. Bogomolcy uznawali równorzędny wpływ boga i szatana na duchową i materialną strefę życia. Negowali ideę zmartwychwstania i żyli w ściśle zhierarchizowanych społecznościach. O wyjątkowości nekropolii świadczy niezliczona ilość bogato zdobionych stećaków. Nazwa ta określa późno-średniowiecze charakterystyczne kamienne nagrobki stawiane głównie na terenach Bośni i Hercegowiny, a także w północno-zachodniej części Czarnogóry, Serbii i częściowo Dalmacji. Swoim kształtem przypominają antyczne sarkofagi, z tą różnicą, że nie skrywają wewnątrz trumien ani szczątków zmarłych. Do czasów obecnych w Radimlij zachowało się blisko 140 nagrobków, które datuje się na XV i XVI wiek. Prawie połowa z nich posiada rzeźbione dekoracje przedstawiające obraz pochowanej osoby lub związane z nią informacje (proste, prymitywne motywy ludowe).

mail

Multimedia