Mostar - panorama

Mostar to zabytkowe miasto w Bośni i Hercegowinie, położone w malowniczej dolinie rwącej rzeki Neretwy, na trasie łączącej Sarajewo z Dubrownikiem. Miasto uważane jest za centrum kulturalne oraz nieoficjalną stolicę Hercegowiny. Po raz pierwszy w źródłach pisanych pod obecną nazwą Mostar pojawia się w połowie XV wieku, kiedy to brzegi Neretwy łączył jeszcze dawny drewniany most. W XVI wieku Turcy wybudowali tu jedną ze swoich twierdz, a w 1566 drewniany most zastąpiony został nowym, wybudowanym z kamienia (obecnie znanym jako Stary Most). Po obu stronach rzeki wzniesiono także dwie wieże obronne, w których stacjonowali strażnicy znani jako mostari (to właśnie od nich pochodzi obecna nazwa miasta). Dzięki korzystnemu położeniu na trasie ważnych szlaków handlowych miasto bardzo szybko rozwinęło się w ważny ośrodek handlowy regionu. Pod panowaniem tureckim Mostar pozostawał aż do 1878 roku, kiedy to przejęty został przez Austriaków. Podczas wojny jugosłowiańskiej w latach 1992-1995 w skutek działań wojennych dotkliwie zniszczona została znaczna część zabytkowej tkanki miejskiej. Zburzono m.in. wszystkie XVII i XVIII wieczne meczety, a podczas jednego z nalotów chorwackie samoloty zbombardowały będący najcenniejszym zabytkiem i zarazem symbolem miasta kamienny Most Turecki. Po wojnie z pomocą UNESCO miasto wraz z cennym mostem zostały pieczołowicie odbudowane. Obecnie wąskie kamienne uliczki, stare tureckie domy, meczety oraz pieczołowicie odbudowany i otworzony w 2004 roku Stary Most, przyciągają każdego roku rzesze turystów. Mostar stanowi także istną mieszankę kulturową, gdzie mieszkają przedstawiciele czterech wyznań: katolicy, prawosławni, muzułmanie i wyznawcy judaizmu. Oprócz Starego Mostu do najważniejszych zabytków Mostaru zaliczyć możemy m in. Meczet Nasuh-agi Vucijakovicia, wybudowany w 1552 roku Meczet Cejvan-Cehaja, pochodzący z połowy XVI wieku Meczet Karadjoz-bega (Karađozbegova džamija), łączący brzegi rzeki Radobolji kamienny Krzywy Most oraz znajdujące się w Baszcie Tara - Muzeum Starego Mostaru. W 2005 roku Stary Most wraz z zabytkową okolicą wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia