Zamek w Łęczycy - panorama

Łęczyca to miasto w środkowej Polsce, położone nad rzeką Bzurą (lewy dopływ Wisły) przy drodze krajowej nr 91. Główną atrakcją turystyczną jest tu usytuowany w pobliży runku i zbudowany z czerwonej cegły średniowieczny zamek królewski. Warownia ta wzniesiona została w XIV wieku na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w czasie wprowadzania przez niego reform administracyjnych w kraju. Budowla stanęła na sztucznie usypanym wzniesieniu. Całość zaś otoczona została fosą. W 1406 roku twierdza została zdobyta i spalona przez krzyżaków. Wkrótce potem odbudowana gościła w sowich murach podążającego na Grunwald Władysława Jagiełłę. W kolejnych wiekach zamek odwiedzany był wielokrotnie przez znamienite i wpływowe postacie. Gościli tu m in. królowie dynastii Jagiellonów i Wazów. Kres świetności warowni nastał na czas potopu szwedzkiego, kiedy to został zajęty i zniszczony przez wojska Karola Gustawa. Po tym tragicznym wydarzeniu nigdy nie odzyskał swojej świetności i wkrótce opuszczony zaczął popadać w coraz to większą ruinę. Pierwsze większe prace konserwacyjne miały miejsce dopiero po II wojnie światowej. Obecnie częściowo odbudowana warownia mieści w swoich murach Muzeum Ziemi Łęczyckiej. Odwiedzający obejrzeć mogą tu m in. bogatą kolekcję malarstwa, meble gabinetowe oraz średniowieczną broń wschodnią i europejską.

Ciekawostki

  • Z zamkiem łęczyckim związany jest słynny polski diabeł Boruta. Według jednej z miejscowych legendy otrzymał on warownię od samego Kazimierza Wielkiego za pomoc przy wydobyciu powozu królewskiego z okolicznych mokradeł. Rzekomo po dziś dzień Boruta siedzi w lochach zamku i pilnuje wielkiego skarbu.

mail