Skansen na Wyspie Lehde - panorama

Lehde to niewielka miejscowość w zachodnich Niemczech, położona nad rzeką Szprewą na obszarze Spreewaldu. To właśnie tutaj na dawnych terenach Łużyczan znajduje się skansen obrazujący dawne tradycyjne budownictwo Łużyckie. Przez wieki dostać się można tu było jedynie łodzią. Dziś prowadzi tu także piesza ścieżka. Dla zwiedzających udostępnione są liczne zabytkowe drewniane chaty i zabudowania gospodarcze, w których wyeksponowano stare meble, sprzęty i narzędzia użytku codziennego. Do najbardziej niezwykłych należą m.in. olbrzymie łóżka, w których mieściła się cała rodzina - jeśli była bardzo liczna na noc spod łóżka wysuwano dodatkową "sypialną szufladę" dla dzieci. Dodatkową atrakcją są połączone ze zwiedzaniem wiosek łużyckich rejsy łodziami po sieci kanałów delty rzeki Szprewy. Powstały one podczas ostatniego zlodowacenia, kiedy to spływające masy lodowca uformowały bagnistą dolinę erozyjną. Najdłuższe takie wycieczki pozwalają dopłynąć nawet do oddalonego o blisko 100 km Berlina. Dawniej kanały te służyły okolicznym mieszkańcom jako drogi transportowe. W 1991 roku Spreewald został uznany za rezerwat biosfery UNESCO.

mail

Multimedia