Zamek Cornštejn - panorama

Cornsztejn (Cornštejn) to malowniczy ruiny zamku w Czechach, położone w zakolu rzeki Dyji, około 8 km w kierunku zachodnim od Vranova nad Dyją. Warownia wzniesiona została na styku ówczesnych granic Austrii i Moraw w połowie XIV wieku na polecenie panów z Lichtenburka i wraz z pobliskim zamkiem Bítov pełniła rolę twierdzy przygranicznej. Kiedy w 1464 roku Hynk z Lichtenburka odmówił przysięgi wierności koronie czeskiej zamek po blisko rocznym oblężeniu został zdobyty i zajęty przez wojska ówczesnego króla Czech, Jerzego z Podiebradu (1420-1471). Pod koniec XVI wieku warownia utraciła swoje strategiczne znaczenie i od tego czasu zaniedbana zaczęła powoli popadać w coraz to większą ruinę. Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzone zostały dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku w czasie których zrekonstruowane zostały niektóre elementy konstrukcyjne twierdzy.

mail

Multimedia