Klasztor Heiligenkreuz - panorama

Heiligenkreuz (Święty Krzyż) to niewielka miejscowość w północno-wschodniej Austrii, położona na terenie Lasu Wiedeńskiego (Wienerwald), około 25 km w kierunku południowo-zachodnim od centrum Wiednia. Tym co przyciąga tu tysiące turystów oraz pielgrzymów z całego kraju jest okazały średniowieczny klasztor Cystersów (Stift Heiligenkreuz). Świątynia ta założona została w pierwszej połowie połowie XII wieku na polecenie ówczesnego murgrabiego Austrii - Leopolda III Świętego (1073-1136) z dynastii Babenbergów na prośbę jego syna błogosławionego Ottona z Fryzyngi, który wcześniej wstąpił do Cystersów we Francji. Pierwszy kościół konsekrowano tu już w 1188 roku. Wtedy też książę Leopold V podarował miejscowym mnichom przywiezione z Jerozolimy święte relikwie pochodzące z drzewa Krzyża Pańskiego, które przechowywane i czczone są tu po dziś dzień. Pod koniec XVII wieku opactwo zostało najechane i splądrowane przez Turków. W czasach panowania cesarza Józefa II Habsburga podczas sekularyzacji dóbr kościelnych i likwidacji domów zakonnych klasztor w Heiligenkreuz jako jeden z nielicznych nie został poddany kasacie. Na terenie klasztoru powstał wówczas kształcący mnichów Instytut Teologiczny, który w ramach Wyższej Uczelni Filozofoczno-Teologicznej funkcjonuje do czasów obecnych. Obecnie opactwo stanowi największą atrakcję kulturową i duchową Lasu Wiedeńskiego (Wienerwald) i każdego roku odwiedzane jest przez blisko 170 tysięcy turystów. W skład całego kompleksu sakralnego wchodzą m.in. zachowana w doskonałym stanie XII wieczna romańska kolegiata, barokowa kolumna św. Trójcy, gotycki chór kościelny oraz liczne zabudowania klasztorne. W świątynnej krypcie złożone zostały prochy margrabiów oraz książąt z dynastii Babenbergów. Na klasztoru żyje około 70 zakonników, którzy pracują duszpastersko w parafiach archidiecezji wiedeńskiej, a także w diecezji Eisenstadt i w niemieckim Essen.

Ciekawostki

  • Klasztor Heiligenkreuz (obok Opactwa Rein) jest jednym z nielicznych tego typu obiektów w Europie w którym od początku swego istnienia do czasów obecnych nieprzerwanie mieszkają Cystersi.

mail