Mesyna - panorama

Mesyna (Messina) to miasto w południowych Włoszech, położone w północno-wschodniej części Sycylii, u podnóża Gór Pelorytańskich nad Cieśniną Mesyńską. Założone założone zostało w VIII wieku p.n.e. przez Greków jako osada zwana Zankle co w wolnym tłumaczeniu oznacza kosę lub sierp. Nazwa ta prawdopodobnie związana była z kształtem zatoki nad którą usytuowana została. W 396 p.n.e. Zankle zostało najechane i doszczętnie zniszczone przez Kartagińczyków. Wkrótce potem odbudowane wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Miastem kolejno władali Mamertynowie, Rzymianie, Bizancjum, a później Arabowie. Ostatecznie w 1060 roku Mesyna wraz z całą Sycylią została podbita i zajęta przez Normanów. W 1186 roku w wyniku ślubu pomiędzy Henrykiem VI, a sycylijską księżniczką Konstancją, Sycylia została przyłączona do księstwa Szwabii, stając się następnie częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Swój największy okres świetności Mesyna przeżywała w późnym średniowieczu stając się obok Palermo jednym z największych i najbogatszych ośrodków handlowych wyspy. W 1860 roku Messynę zajęły wojska włoskiego rewolucjonisty i bojownika o zjednoczenie Włoch - Giuseppe Garibaldiego (1807-1882). W swojej historii Mesyna była wielokrotnie nawiedzana przez trzęsienia ziemi i tsunami. Największe wstrząsy odnotowane zostały w 1783 i 1908 roku, kiedy to miasto dosłownie zrównane zostało z ziemią. Na skutek kataklizmu śmierć poniosło przeszło 80 tysięcy osób. Nową, odbudowaną Mesynę po kilkudziesięciu latach zniszczyły bombardowania II wojny światowej. Mieszkańcy, doświadczeni przez los, nauczyli się żyć w trudnych warunkach. Podjęto wiele działań mających zabezpieczać miasto oraz jego mieszkańców przed kolejnymi trzęsieniami ziemi. Większość nowych domów jest niska, a ulice mają odpowiednią szerokość.

Zwiedzanie

Jednym z najważniejszych zabytków Mesyny jest usytuowana w samym sercu najstarszej części miasta okazała romańska katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Duomo di Messina). Świątynia wzniesiona została w XII wieku z polecenia ówczesnego króla Sycylii i Neapolu, Rogera II (1127-1134). Jak większość zabytków Mesyny katedra zrekonstruowana została po zniszczeniach II wojny światowej. Fragmenty oryginalnej świątyni odnaleźć można w dolnych partiach fasady. Warto także zwrócić uwagę na dzwonnicę na której zamocowany jest jeden z największych zegarów astronomicznych świata. Pozostałe ważne zabytki Mesyny to m.in. usytuowana na placu katedralnym XVI wieczna fontanna Oriona, wzniesiony na przełomie XII i XIII wieku kościół Santissima Annunziata dei Catalani (jedna z nielicznych budowli która przerwała trzęsienie ziemi i bombardowania), Palazzo Zanca, XVII wieczny fort św. Zbawiciela (Forte San Salvatore) z figurą Madonny, która według tradycji wysłała do mieszkańców Messyny list z błogosławieństwem oraz Muzeum Regionalne (Museo Regionale) z kolekcją obrazów Antonello da Messina i Caravaggia.

Ciekawostki

  • Messyna była pierwszym miastem w Europie, w którym odnotowano przypadek dżumy. Miało to miejsce w październiku 1347 roku;
  • Ciekawym obiektem w mieście są tzw. pylony mesyńskie, które powstały w 1957 jako słupy wysokiego napięcia przerzucone nad Cieśniną Mesyńską. W późniejszych latach linia ta zastąpiona została podwodnym kablem, a słupy pozostały jako zabytki historyczne.

mail