Mnajdra - panorama

Mnajdra to stanowisko archeologiczne na Malcie, położone w pobliżu południowego wybrzeża wyspy. W jego skład wchodzą otoczone murem ruiny trzech megalitycznych świątyń (północna, południowa i środkowa). Budowle te wzniesione zostały prawdopodobnie w okresie od III do połowy II tysiąclecia p.n.e. Mnajdra została odkryta w 1840 roku przez C. Lenormanta, a pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadzone zostały dopiero na początku XX wieku. Przypuszcza się, że konstrukcje te pełniły funkcje miejsca kultu religijnego lub były to proste obserwatoria astronomiczne. Na terenie ruin obejrzeć możemy m in. bogato zdobione w kamieniu okna jednej ze świątyń oraz 30 centymetrowe ołtarze blokowe. W pobliżu kompleksu Mnajdra znajduje się stanowisko archeologiczne Hagar Qim. W 1992 roku kompleks archeologiczny Mnajdra został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail