Monastyr Cetăţuia - panorama

Monastyr Cetăţuia to prawosławny klasztor w północno-wschodniej Rumunii (Mołdawia), położony na malowniczym wzgórzu na południowych rubieżach miasta Jassy. Świątynia ufundowana została w 1672 roku przez ówczesnego hospodara mołdawskiego George Duca, który to pozazdrościł wyglądu znajdującej się w centrum Jassy bogato zdobionej cerkwi Trzech Hierarchów i zlecił wykonanie podobnych imponujących dekoracji rzeźbiarskich na nowo powstałej budowli. Monastyr usytuowany został na rozległym wzgórzu do którego prowadzi kręta i brukowana droga. Cały kompleks otoczono potężnymi murami obronnymi, które niegdyś bardzo często dawały schronienie okolicznej ludności. W 1674 roku w klasztorze szukał schronienia ówczesny metropolita mołdawski Dosoftei w czasie ucieczki przed polskimi wojskami dowodzonymi przez Jana III Sobieskiego (1629-1696). Serce całego założenia stanowi okazała cerkiew wzniesiona w typowym stylu mołdawskim, z przedsionkiem, dwuczęściową nawą oraz absydą. W jej wnętrzu znajduje się krypta z relikwiami fundatora oraz jego najbliższej rodziny. W skład całego kompleksu klasztornego wchodzi także m in. dawny pałac hospodarów, dzwonnica oraz dawne cele mnichów.

mail

Multimedia