Monastyr Hincu - panorama

Bursuc to niewielka wioska w środkowo-zachodniej części Mołdawii, położona około 35 km w kierunku zachodnim od Kiszyniowa. Główną atrakcją turystyczną jest tu usytuowany na obrzeżach wsi Monastyr Hincu. Świątynia ta założona została w 1678 roku na polecenie wielkiego stolnika Mihai Hincu. Główną przyczyną powstania monastyru była chęć wstąpienia do zakonu jednej z jego córek. Patronką nowego klasztoru została patronka Mołdowy święta mniszka Paraskiewa z Jassów. W 1835 roku na terenie monastyru wniesiona została pierwsza murowana letnia cerkiew pod wezwaniem św. Paraskiewy, a niespełna 6 lat później ukończono budowę zimowej cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej (Adormirea Maicii Domnuli). Pod II wojnie światowej, kiedy to Mołdawia znalazła się pod panowaniem Sowieckim świątynia została zamknięta i przekształcona w sanatorium. Rekonstrukcja klasztoru miała miejsce dopiero po odzyskaniu niepodległości. Wtedy też przywrócono budynkom klasztornym ich dawną świetność i udostępniono dla turystów.

mail

Multimedia