Opactwo w Chaalis - panorama

Fontaine-Chaalis to niewielka miejscowość w północnej Francji, położona w południowo-wschodniej części naturalnego parku regionalnego Oise-Pays de France (Parc naturel régional Oise-Pays de France), około 40 km od centrum Paryża. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych są tu usytuowane na południowych rubieżach miasteczka ruiny gotyckiego opactwa Matki Bożej i Wszystkich Świętych (Abbaye Notre-Dame et Toussaints de Chaalis). Świątynia ufundowana została w 1136 roku przez ówczesnego króla Francji - Ludwika VI zwanego Grubym (1081-1137). Klasztor powstał w miejscu dawnej kaplicy upamiętniającej śmierć kuzyna Ludwika VI, hrabiego Flandrii - Karola Dobrego (1080-1127). Budowa opactwa trwała aż do 1219 roku. Wtedy to przeprowadzona została uroczysta konsekracja. Największy okres rozkwitu świątynia przeżywała na przełomie XIII i XIV stulecia. Wtedy to bardzo często gościły tu takie osobistości jak m.in. król Francji Ludwik IX Święty (1214-1270) czy Karol V Mądry (1338-1380). Kres świetności opactwa przypadł na drugą połowę XV wieku, kiedy to na skutek kryzysu gospodarczego utraciło ono swoją niezależność i zaczęło powoli popadać w ruinę. W XVIII wieku podjęto próby odbudowania klasztoru i przywróceniu mu dawnej świetności. Niestety poza wybudowaniem nowego pałacu opata z braku funduszy nie udało się przeprowadzić koniecznych prac konserwatorskich. Na początku XX wieku w pałacu opata urządzone zostało muzeum, które przetrwało do czasów obecnych. Z tego niegdyś imponującego kompleksu sakralnego zachowała się jedynie kaplica, wolno stojący pałac opata i ruiny kościoła klasztornego.

mail

Multimedia