Klasztor Kartuzów w Bistra - panorama

Bistra to niewielka miejscowość w środkowej Słowenii, położona około 25 kilometrów na południowy-zachód od Lublany. Główną atrakcją turystyczną jest tu średniowieczny klasztor Kartuzów. Świątynia ta założona została w 1255 roku przez ówczesnego wojewodę i późniejszego księcia Karyntii - Bernarda Spanheima. W 1257 roku ówczesny papież Aleksander IV nadał opactwu liczne przywileje oraz ulgi co zapoczątkowało okres jego największej świetności. W tym casie powstała także biblioteka klasztorna. W XIV wieku klasztor został dwukrotnie strawiony przez pożar, co przyczyniło się w głównej mierze do powolnego jego upadku. Świątynia została odbudowana w stylu późnego renesansu. Po kolejnym pożarze jaki miał miejsce 1773 roku niemiecki cesarz Józef II Habsburg wydał dekret o rozwiązaniu klasztoru. Wkrótce po tym mnisi opuścili opactwo, które stopniowo zaczęłó popadać w coraz to większą ruinę. W 1826 roku zabudowana klasztorne kupił przemysłowiec Franciszek Galletu, który urządził tu swoją rezydencję. Po II wojnie światowej klasztor stał się własnością państwową, a w 1951 roku urządzono tu Muzeum Techniki.

mail

Multimedia