Curtea de Argeş - panorama

Curtea de Argeş to miasto w Rumunii (dawna stolica Muteńska), położone nad rzeką Argeş u podnóża Gór Fogaraskich. Badania archeologiczne prowadzone na terenie miasta wskazały, że regiony te zamieszkiwane były już w czasach starożytnych. Wtedy znajdowała się tu niewielka osada dacka. Korzystne położenie na przecięciu ważnych szlaków handlowych prowadzących z Konstancy do Banatu i Serbii sprzyjały rozwojowi osady, która już w 1247 roku otrzymała prawa miejskie, a co za tym idzie także i liczne przywileje oraz ulgi. W owym czasie miasto rządzone było przez kniazia Senesława, a niespełna wiek później Curtea de Argeş wybrana została przez hospodara Alexandru na główną siedzibę nowo utworzonej metropolii wołoskiej i siedzibę władców Wołoszczyzny. Funkcję tą miasto pełniło do XV wieku, kiedy to Michał I Basarab przeniósł stolicę do Târgovişte. Wydarzenie to zapoczątkowało stagnację oraz powolny upadek miasta. W XVI wieku Curtea de Argeş zostało najechane i zniszczone przez Turków. Mimo podjętej odbudowy w kolejnych wiekach miasto pozostawało jedynie małym i prowincjonalnym ośrodkiem. Pod koniec XX wieku historyczna cześć miasta została poddana rewitalizacji.

Zwiedzanie

Jednym z najcenniejszych zabytków miasta jest wzniesiona na początku XVI wieku z polecenia hospodara Neagoe Basaraba V okazała cerkiew metropolitalna Zaśnięcia Matki Bożej. Z jej powstaniem związania jest legenda opowiadająca historię jej budowniczego Manola. Dla zapewnienia powodzenia budowie postanowił on zamurować w jej murach pierwszą osobę, którą ujrzy. Okazała się nią niestety jego żona, jednak to nie powstrzymało mistrza przed wykonaniem swojego postępku. Po zakończeniu budowy zleceniodawca uwięził Manolo na dachu kościoła by mieć pewność, że ten nikomu nie zbuduje piękniejszego. Zdesperowany budowniczy skonstruował sobie skrzydła, ale przy pierwszej próbie ucieczki zabił się spadając na ziemię (w miejscu którym upadł znajduje się źródełko). W XIX wieku cerkiew została przebudowana pod kierownictwem dwóch architektów, francuskiego - Andrzeja Lecomte du Nouy oraz rumuńskiego - Mikołaja Gabrielescu. Obecnie świątynia ta nazywana także bywa często nekropolią królów Rumunii, ponieważ znajdują się tu krypty pierwszych nowożytnych władców kraju - Karola I i Ferdynanda I. Odwiedzając Curtea de Argeş warto także obejrzeć ruiny dworu książęcego z XIII wieczną cerkwią książęcą (jedna z najstarszych świątyń w Rumunii), XVIII wieczną Cerkiew Biskupią oraz Muzeum Miejskie.

mail

Multimedia