Pałac Czartoryskich w Puławach - panorama

Puławy to miasto w województwie lubelskim, położone nad rzeką Wisłą. Główną atrakcją turystyczną jest tu usytuowany w pobliżu skarpy wiślanej zespół pałacowo-parkowy. Pierwotny barokowy warowny zamek w Puławach wzniesiony został w latach 1671-1676 na polecenie marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego według projektu znanego architekta Tylmana z Gameren. Na początku XVIII wieku w czasie wojny północnej zamek został doszczętnie zniszczony i spalony przez wojska szwedzkie. Pałac odbudowany został w latach 1722-1736 na polecenie Sieniawskich i Czartoryskich, według nowego projektu Jana Zygmunta Deybla. Powstała wtedy rokokowa rezydencja nawiązująca swoim rozkładem przestrzennym do poprzedniego zamku. W latach 1785-1810 pałac został przebudowany przez Czartoryskich, w stylu klasycystycznym według projektu Chrystiana Piotra Aignera. Wtedy też przeprojektowany został także park otaczający rezydencję. Izabela Czartoryska zmieniła go w romantyczny ogród w stylu angielskim, na terenie którego znalazło się wiele wspaniałych parkowych budowli takich jak m in. Kaplica, Domek Grecki, Pałac Marynki, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki a także liczne altany, źródełka i mostki. W Świątyni Sybilli przypominającej antyczną rzymską rotundę księżna Izabela założyła pierwsze Polskie muzeum narodowe, które stało się zaczątkiem obecnego Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Dzięki tym działaniom w XIX wieku Puławy określane były mianem "Polskich Aten". Po wydaniu wyroku skazującego na śmierć Adama Jerzego Czartoryskiego za udział w powstaniu listopadowym i ucieczką do Francji, Pałac w Puławach skonfiskowany został przez władze Rosji a część majątku Czartoryskich została sprzedana na licytacji lub wywieziona do Rosji. W późniejszym czasie po licznych przebudowach w pałacu zostaje umieszczony Aleksandryjski Instytut Wychowania Panien, a od 1862 roku mają tu swoje siedziby różnego rodzaju instytuty i placówki rolnicze. Obecnie w pałacu swoją siedzibę ma Państwowy Instytut Badawczy a część jego komnat udostępniona jest dla zwiedzających.

mail