Opawa - panorama

Opawa to jedno z najstarszych czeskich miast, położone przy granicy z Polską na Płaskowyżu Głubczyckim nad rzeką Opawa. Najstarsza historyczna wzmianka o Opawie pochodzi z 1195 roku a prawa miejskie uzyskało w 1224 roku. Miejscowy handel, rolnictwo oraz produkcja wyrobów rzemieślniczych przyczyniła się do gwałtownego rozwoju miasta co w konsekwencji uczyniło Opawę stolicą samodzielnego śląskiego księstwa Przemyślidów. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto było okupowane przez Duńczyków i Szwedów. W 1742 roku po przegranej wojnie Austrii z Prusami, kiedy to większa część Śląska została przekazana Prusom, Opawa stała się stolicą Śląska Austriackiego, a od 1860 roku obradował tutaj także śląski Sejm Krajowy. W XIX wieku zburzono dawne mury miejskie i w ich miejscu utworzono rozległe parki. W czasie II Wojny Światowej podczas działań wojennych zniszczona została znaczna część zabytkowej zabudowy miasta. Mimo to do czasów obecnych przetrwało w Opawie wiele cennych zabytkowych budowli. Do najważniejszych z nich należą m.in. założony w latach 1328-1369 klasztor franciszkanów, XIII wieczny Kościół Św. Ducha, XIV wieczna gotycka Konkatedra Wniebowzięcia NMP, barokowy pojezuicki kościół św. Wojciecha oraz renesansowa wieża Hláska z 1618 roku.

mail

Multimedia