Czeski Cieszyn (Český Těšín)

Czechy
Kraj: Czechy
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Kraj: Morawsko-Śląski
Populacja: 26 330
Powierzchnia: 33 km²
GPS: N: 49°44'39.23", E: 18°37'23.87"
Czeski Cieszyn - panorama

Czeski Cieszyn to miasto w północnej części Republiki Czeskiej, położone nad rzeką Olzą na granicy polsko-czeskiej. Jest to jedno z najstarszych śląskich miast, którego historia sięga czasów prehistorycznych. Badana archeologiczne wykazały, że już VI-V wieku p.n.e. w okolicy obecnej Góry Zamkowej znajdowała się niewielka osada. W późniejszym czasie powstało tu należące słowiańskiego plemienia Golęszyców grodzisko warowne, które w XIII wieku przekształciło się w samodzielne miasto. W tym samym czasie dostało się ono także pod panowanie Piastów. Dzięki korzystnemu położeniu oraz licznym przywilejom Cieszyn bardzo szybko i dynamicznie się rozwijał. Już pod koniec XIV wieku miasto się jednym z największych ośrodków handlowych Śląska. Na przełomie XV i XVI wieku, za panowania księcia Kazimierza II Cieszyn został otoczony potężnymi murami obronnymi. Kres świetności miasta nastał na okres wojny trzydziestoletniej (1618-1648 ). Wkrótce potem po wygaśnięciu dynastii Piastów w 1653 roku Cieszyn przejęty został przez Habsburgów. Po I wojnie światowej miasto stało się przedmiotem sporu pomiędzy Polską i Czechosłowacją. Ostatecznie w 1920 roku paryska Rada Ambasadorów arbitralnie podzieliła Cieszyn wzdłuż rzeki Olzy pomiędzy Polskę a Czechosłowację. Historyczna część miasta z rynkiem i zabytkową zabudową znalazła się w granicach Polski, zaś przemysłowa z w granicach Czechosłowacji (obecnie Republika Czeska). Do najważniejszych zabytków polskiej części Cieszyna zaliczyć możemy m in. Wzgórze Zamkowe z XI wieczną romańska rotundą oraz pozostałościami zamku piastowskiego, kościół parafialny św. Marii Magdaleny, Ratusz, XVIII wieczny kościół ewangelicko-augsburski, wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku Kościół św. Jerzego oraz zespół klasztorny bonifratrów z kościołem Wniebowzięcia NMP.