Zamek w Kętrzynie - panorama

Ketrzyn to miasto w północnej Polsce, położone na terenie krainy historycznej Prusy Dolne (dawna Barcji) kilkanaście kilometrów na wschód od granic Warmii. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w samym sercu miasta gotycki zamek krzyżacki. Wzniesiono go w drugiej połowie XIV wieku w pobliżu dawnej drewnianej strażnicy. Warownia pełniła funkcję siedziby prokuratora krzyżackiego (urzędnika i dowódcy wojskowego zarządzającego obszarem wchodzącym w skład komturii). W 1410 roku po bitwie grunwaldzkiej zamek został oddany bez walki wojskom polskim dowodzonym przez Władysława Jagiełłę. Jednak już rok później na mocy traktatu pokojowego zawartego w Toruniu, warownia powróciła we władanie zakonu. Po sekularyzacji i upadku państwa zakonnego w Prusach w pierwszej połowie XVI wieku Kętrzyn znalazł się w granicach nowo utworzonych Prus Książęcych, a zamek przeznaczony został na lokalną siedzibę książęcych starostów. W kolejnych stuleciach warownia była wielokrotnie przebudowywana i dostosowywana do pełnienia różnych funkcji. W pierwszej połowie XVIII wieku rozebrano część nieprzydatnych z militarnego punktu widzenia zewnętrznych fortyfikacji. Na początku XX wieku zamek przejęło miasto i umieściło w nim urząd skarbowy wraz mieszkania jego pracowników. Najtragiczniejszy okres dla warowni nastał pod koniec II wojny światowej kiedy to opuszczająca miasto Armia Czerwona doszczętnie splądrowała i spaliła zamek wraz z miastem. W latach 1962-1967 zamek został odbudowany na podstawie XIX wiecznych rysunków niemieckiego konserwatora zabytków C.Steinbrechta. Obecnie w jego murach mieści się Muzeum Regionalne im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Centrum Kultury oraz Biblioteka Miejska.

mail