Ołomuniec (Olomouc)

Czechy     UNESCO
Kraj: Czechy
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Kraj: Ołomuniecki
Populacja: 101 984
Powierzchnia: 103 km²
GPS: N: 49°35'38.23", E: 17°15'1.41"
Ołomuniec
Ołomuniec - panorama

Ołomuniec to zabytkowe miasto we wschodnich Czechach, położone u ujścia Młyńskiego Potoku i Bystrzycy do rzeki Morawy. Stanowi ono historyczną stolicę Moraw i zarazem jeden z największych ośrodków miejskich regionu. Najstarsze historyczne wzmianki o Ołomuńcu pochodzą z pierwszej połowy XI wieku. Wtedy to wybudowano tu zamek, który stał się najważniejsza rezydencją morawskich Przemyslidów . Jeszcze w tym samym wieku miasto stało się siedzibą biskupstwa, a w 1187 roku zostało ustanowione stolicą Moraw. W 1253 roku Ołomuniec podniesiony został do rangi miasta królewskiego, a w 1306 roku w mieście został skrytobójczo zabity ostatni z Przemyślidów, czeski król Wacław III. W kolejnych wiekach Ołomuniec był drugim, po Pradze, największym ośrodkiem miejskim i handlowym w Czechach. Kres świetności Ołomuńca nastał na okres wojny trzydziestoletniej (1618-1648) w czasie której wojska szwedzkie zajęły i doszczętnie zniszczyły miasto. Po tym tragicznym wydarzeniu zamienione w warowną twierdzę i przeżywające stagnację gospodarczą utraciło status stolicy Moraw na rzecz prężnie rozwijającego się Brna. W 1848 roku w czasie Wiosny Ludów Ołomuniec stał się tymczasową siedzibą dworu wiedeńskiego. To właśnie tutaj cesarz Franciszek V zrzekł się tronu. Kolejny rozkwita miasta nastąpił dopiero w XIX wieku, jednak nie udało mu się odzyskać dawnego splendoru i po dziś dzień pozostaje w cieniu Brna. Obecnie Ołomuniec jest jednym z najważniejszych w skali kraju ośrodków administracyjnych, przemysłowych, handlowo-usługowych, akademickich (m.in. Uniwersytet Palackiego) i kulturalnych. Stanowi także ważny węzeł drogowy we wschodnich Czechach.

Zwiedzanie

Dziś Ołomuniec szczyci się jednym z największych (po starym mieście w Pradze) zabytkowym zespołem urbanistycznym w Czechach. Głównym zabytkiem miasta jest znajdująca się na górnym rynku (Horní náměstí) i ozdobiona pozłacanymi posągami przeszło trzydziestometrowa barokowa Kolumna Trójcy Przenajświętszej (Sloup Nejsvětější Trojice). Budowla wzniesiona została w latach 1716-1754 przez mieszkańców Ołomuńca ku chwale Bożej w podzięce za zwalczenie epidemii. Budowanie wolno stojących kolumn morowych rozpowszechniło się w krajach Monarchii habsburskiej po Soborze Trydenckim. Za wzór służyła wzniesiona w 1614 roku kolumna maryjna na Piazza Santa Maria Maggiore w Rzymie. Ta w Ołomuńcu uważana jest za jedną z największych i najpiękniejszych w całych Czechach. W jej podstawie znajduje się niewielka owalna kaplica. W 2000 roku kolumna w Ołomuńcu została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejnym ważnym zabytkiem i zarazem jednym z symboli miasta jest okazały późnogotycki budynek ratusza miejskiego z zegarem astronomicznym (orloj). Budowla wzniesiona została w XIV wieku i po II wojnie światowej została przebudowana w duchu socjalizmu. W jej wnętrzu na uwagę zasługuje szczycąca się pięknym sklepieniem gotycka Sala Obrad, oraz kaplica św. Hieronima z siedmioma cennymi obrazami. Pozostałe ważne zabytki Ołomuńca to m.in. monumentalna gotycka katedra św. Wacława (jej początki sięgają XII wieku), zamek (Olomoucký hrad), barokowy Klasztor Hradisko (obecnie siedziba szpitala wojskowego), późnogotycki kościół św. Maurycego, romański Pałac Biskupi, barokowy kościół św. Michała, usytuowana na Dolnym Rynku (Kolumna Mariacka), wzniesiony w latach 1712-1719 przez jezuitów barokowy kościół Marii Panny Śnieżnej, późnorenesansowa kaplica św. Anny, XVII wieczny kościół kapucynów, wybudowana na początku XX wieku w miejscu dawnego więzienia kaplica św. Jana Sarkandra oraz liczne muzea i galerie.

Ciekawostki

  • W 1905 roku w Ołomuńcu austriacki lekarz okulista Eduard Zirm przeprowadził w miejscowym szpitalu pierwszą w świecie udaną operację przeszczepienia rogówki;
  • W Ołomuńcu urodził się polski inżynier i konstruktor lotniczy Stanisław Rogalski (1904-1976).

Zdjęcia [61]
Ołomuniec
Miasta Biały· 1210
Ołomuniec
Miasta Biały· 1079
Ołomuniec
Miasta Biały· 1203
Ołomuniec
Miasta Biały· 1338
Ołomuniec
Miasta Biały· 1134
Ołomuniec
Miasta Biały· 1122