Trutnov - panorama

Trutnov to miasto w północnych Czechach położone u podnóża Karkonoszy w dorzeczu rzeki Úpa. Najstarsze historyczne wzmianki o mieście pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. W 1297 roku miasto zostało przejęte przez króla Wacława II. W swojej historii Trutnov dwukrotnie był dotkliwie niszczony. Pierwszy raz w 1421 roku podczas wojen husyckich, a drugi raz po najeździe szwedzkim w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). W czerwcu 1866 roku w pobliżu miasta w czasie wojny prusko-austriackiej o hegemonię w Związku Niemieckim za czasów Otto von Bismarcka rozegrała się krwawa bitwa (Bitwa pod Trutnovem). Stoczona została pomiędzy wojskami austriackimi i pruskimi. Na pamiątkę tamtych wydarzeń ustawiono na rynku tablicę pamiątkową oraz wytyczono prowadzącą szlakiem rozgrywających się walk ścieżkę edukacyjną. Główną atrakcją Trutnova jest malownicze stare miasto wraz z otoczonym renesansowymi i barokowymi kamieniczkami malowniczym Rynkiem Karkonosza. Najważniejsze zabytki miasta to późnobarokowy Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, XVIII wieczna barokowa kolumna Trójcy Świętej, neogotycki budynek Ratusza, renesansowy Kościół św. Wacława, oraz znajdująca się na rynku Fontanna Karkonosza.

mail