Olsztyn

Polska
Kraj: Polska
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Strona Internetowa: www.olsztyn.eu
GPS: N: 53°46'35.18", E: 20°28'33.31"
Olsztyn
Olsztyn - panorama
Olsztyn to miasto w północnej Polsce, położone rzeką Łyną w południowej części Warmii, stanowiącej historyczną krainę dawnej Rzeczypospolitej. Najstarsze wzmianki o mieście pochodzą z pierwszej połowy XIV wieku kiedy to Henryk von Luter założył w zakolu rzeki Łyny drewnianą strażnicę o nazwie Allenstein. Wtedy to też rozpoczęła się budowa zamku warownego przeznaczonego dla administratora dóbr kapituły warmińskiej. Po Bitwie pod Grunwaldem w 1414 roku Olsztyn został zniszczony przez wojska króla Władysława Jagiełły. W 1440 miasto przystąpiło do Związku Pruskiego, a po 1466 roku po zawarciu traktatu pokojowego zawartego w Toruniu, Olsztyn wraz z całą Warmią dostał się pod zwierzchnictwo Polski. W latach 1516-1521, administrację komornictwa olsztyńskiego z siedzibą na Zamku Kapituły Warmińskiej sprawował Mikołaj Kopernik. Przygotował on także obronę Olsztyna przed najazdem krzyżackim. Dzięki korzystnemu położeniu na trasie szlaku handlowego wiodącego z Warszawy do Królewca w XVI wieku Olsztyn jako miasto handlu i rzemiosła przeżywał prawdziwy rozkwit. Kres świetności przyniosły jednak wojny północne i wielka zaraza jaka nawiedziła miasto na początku XVIII wieku. W wyniki I rozbioru Polski, Olsztyn został wcielony do Królestwa Prus a później Rzeszy Niemieckiej. Pod koniec II wojny światowej Arma Czerwona spaliła miasto, niszcząc przy tym około 40% jego zabudowy. Wkrótce po wojnie wysiedlona ludność niemiecka zastąpiona została polskimi osadnikami. Do najważniejszych zabytkowych budowli Olsztyna należą m.in. XIV wieczny gotycki Zamek Kapituły Warmińskiej (obecnie siedziba Muzeum Warmii i Mazur), XIV wieczna Katedra św. Jakuba, zabytkowe budynki Starego i Nowego Ratusza, Kościół św. Wawrzyńca, pozostałości murów miejskich z Bramą Wysoką oraz oddane do użytku w 1973 roku Planetarium.
Zdjęcia [23]
Olsztyn
Miasta Jarko· 1264
Olsztyn
Miasta Jarko· 1310
Olsztyn
Miasta Jarko· 1314
Olsztyn
Miasta Jarko· 1219
Olsztyn
Miasta Jarko· 1238
Olsztyn
Miasta Jarko· 1232
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W 1771 roku zaledwie 40% ludności I Rzeczpospolitej posługiwała się językiem polskim. Zamożna szlachta bardzo często mówiła lepiej po francusku czy włosku. Pojęcie narodu polskiego w tym czasie nie istniało, nie istniały bowiem w Europie państwa narodowe. Nowoczesny nacjonalizm pojawił w całej swojej krasie dopiero w XIX wieku.
Reklama
Polub nas