Chrudim - panorama

Chrudim to miasto w Czechach, położone nad rzeką Chrudimką (prawy dopływ Łaby), około 10 km w kierunku południowym od Pardubic. Jego początki sięgają IX stulecia, kiedy to w zakolu rzeki założony został dwór książęcy. W 1276 roku w jego miejscu na polecenie Przemysła Ottokara II (1233-1278) wybudowany został zamek królewski, a przyległa mu osada otrzymała prawa miejskie. W 1337 roku zamek wraz z miastem zostały dotkliwie zniszczone przez pożar. Korzystne położenie na trasie ważnego szlaku handlowego (tzw. Trstenická stezka) łączącego Morawy z Czechami pozwoliło na szybką odbudowę oraz ponowny rozwój osady. Swój największy okres świetności Chrudim przeżywał na przełomie XV i XVI wieku. Do najważniejszych zabytków Chrudima należą m in. znajdujący się na runku okazały gotycki kościół Wniebowzięcia NMP (kostel Nanebevzetí Panny Marie), XVIII wieczna barokowa kolumna morowa, renesansowo-barokowy budynek ratusza, XVI wieczny Mydlářovský dům (obecnie siedziba Muzeum Kukiełek), pozostałości średniowiecznych obwarowań oraz znajdujący się na przedmieściach miasta okazały późnobarokowy kościół św. Katarzyny.

Ciekawostki

  • W 1793 roku w Chrudime urodził się słynny czeski inżynier Josef Ressel, który uznawany jest za wynalazcę śruby okrętowej.

mail