Terezin - panorama

Terezin to miasto-twierdza w Czechach, położone na lewym brzegu rzeki Ohrzy, około 4 km w kierunku południowym od Litomierzyc. Budowa twierdzy rozpoczęta została w 1790 roku na polecenie ówczesnego cesarza Austrii, Józefa II Habsburga (1741-1790). Głównym zadaniem fortecy miała była ochrona północnej granicy Austrii przed najazdami ze strony Prus. Nazwa twierdzy nadana została na cześć matki cesarza Marii Teresy. Przez wiele lat twierdza służyła jako jeden z głównych garnizonów armii austriackiej. Terezin nigdy nie był oblegany a po zawarciu tajnego układu pomiędzy Austrią i Prusami, stracił swoje znaczenie strategiczne i wkrótce został przekształcony w więzienie. Przetrzymywano tu m.in. członków organizacji Młoda Bośnia którzy odpowiadali za zamach arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, który stal się jednym z przyczynków do wybuchu I wojny światowej. W czasie II wojny światowej na rozkaz Heinricha Himmlera twierdza została przekształcona w żydowskie getto, które stało się de facto obozem koncentracyjnym Theresienstadt. Przetrzymywano tu około 140 tysięcy Żydów. Do czasów obecnych twierdza wraz z rozległymi murami i podziemnymi kazamatami zachowała się praktycznie w nienaruszonym stanie i obecnie stanowi pomnik poświęcony ofiarom nazizmu. W 1991 roku w Małej Warowni otwarte zostało Muzeum Getta.

mail

Multimedia