Perperikon - panorama

Perperikon nazywane także Hiperperakion lub Perperakion to zespół wzniesionych na wysokiej skale starożytnych ruin w skład których wchodzi sanktuarium, święte miasto i twierdza. Wykopaliska archeologiczne wskazują, że działalność człowieka na wzgórzu sięga 5 wieku p.n.e. Sanktuarium wzniesione zostało w połowie II tysiąclecia p.n.e przez lód Traków Besi i według archeologów badających to miejsce było poświęcone greckiemu Bogu wina i rozpusty Dionizosowi (lód Traków Besi praktykował kult bóstw związanych z Dionizosem). Według historyka greckiego Herodota świątynia Dionizosa w czasach antycznych cieszyła się taką sławą jak słynna wyrocznia Apollona w Delphi. W okresie panowania w tych rejonach Cesarstwa Rzymskiego przy sanktuarium powstał wielopoziomowy pałac, a cały kompleks został dodatkowo ufortyfikowany. Powstały tu także zabudowania mieszkalne a wkrótce potem Perperikon przekształcił się w miasto. Okres świetności i rozkwitu Perperikonu trwał do drugiej połowy IV wieku, kiedy to plemię Gotów w trakcie licznych ataków na południowe Bałkany, zdobyło i zniszczyło miasto. Wkrótce potem na tereny te przybili pierwsi chrześcijanie, którzy burzyli bądź zmieniali stare pogańskie świątynie w cerkwie. Nie oszczędzili oni także i Perperikonu. Na przestrzeni wieków Perperikon był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. O miasto niejednokrotnie toczyły ze sobą wojny Bułgaria i Bizancjum. Pod koniec XIV wieku miasto zostało doszczętnie zniszczone przez wojska Tureckie i w konsekwencji opuszczone.

Zwiedzanie

Obecnie Perperikon to jeden w najważniejszych zabytków na obszarze masywu górskiego Rodopów. Znajduje się 20 km na północny-wschód od miasta Kyrdżali. Pomimo dużego zainteresowania, Perperikon jest jeszcze dosyć słabo przystosowany do zwiedzania. Ruiny usytuowane są na wysokim skalistym wzgórzu (ok. 450 metrów) dlatego ich zwiedzanie wiąże się ze wspinaczką po stromych ścieżkach i wdrapywaniem po skałach (należy zabrać ze sobią wygodne obuwie oraz zaopatrzyć się w wodę). Do czasów obecnych przetrwało tu wiele śladów i artefaktów pochodzących z różnych epok. W ruinach można zobaczyć m.in. pozostałości sali tronowej, przejście skalne, dwie bramy, schody prowadzące do sali ceremonialnej, grobowiec z 15 sarkofagami, ołtarz świątyni Dionizosa, akropol a także mały pałac i średniowieczną wieżę.

mail

Multimedia