Cudowne Mosty - panorama

Słynne bułgarskie Cudowne Mosty znajdują się w pobliżu miejscowości Czepelare w dolinie Karst w Rodopach na wysokości około 1450 metrów n.p.m. Są to imponujące osobliwości skalne powstałe prawdopodobnie w wyniku trzęsienia ziemi i zawalenia się starożytnej jaskini, która wydrążona została w skutek działalności erozyjnej płynącej w okolicy rzeki Erkjupria. Największy ze skalnych mostów ma przeszło 95 metrów długości, prawie 70 wysokości i rozciąga się nad 45 metrową przepaścią. Drugi z nich ma około 60 metrów długości i 50 wysokości. Z powstaniem mostów związana jest miejscowa legenda opowiadającą historie pewnego smoka. Owa bestia przez wiele lat pustoszyła stada owiec należące do miejscowych pasterzy. Pewnego dnia zebrali się oni do kupy i razem postanowili zgładzić natrętną bestię. Podsunęli więc smokowi nafaszerowanego siarką osła. Kiedy smok go połknął siarka zaczęła wypalać mu przełyk a on szukając ucieczki przez bólem wcisnął się w mały wydrążony w ziemi otwór w którym utknął na wieki. Po bestii pozostały jedynie monumentalne łukowate kości, które obecnie znane są właśnie jako Cudowne Mosty. W pobliżu mostów znajdują się dwa schroniska: Czudnite Mostowe i Skałnite Mostowe oraz restauracja. Droga prowadząca do Cudownych Mostów nie przysparza wielkich trudności, więc można je zwiedzać przez cały rok.

mail