Pliska - panorama

Pliska to niewielka wioska w północno-wschodniej Bułgarii, położona około 15 km w kierunku północno-wschodnim od miasta Szumen. Tym co przyciąga tu wielu turystów są oddalone o około 2 km od centrum miasteczka, odkryte na początku XX wieku pozostałości stolicy pierwszego państwa bułgarskiego. Początki miasta drugiej połowy VII wieku kiedy to trzeci syn chana Kubrata, Asparuch, po rozbiciu armii Bizantyjczyków założył tu obóz wojskowy, który w 681 roku przekształcił się w gród. Dynamicznie rozwijające się miasto przesz przeszło dwa kolejne stulecia pozostawało stolicą pierwszego państwa bułgarskiego. W 811 roku Pliska została najechana i splądrowana przez wojska cesarza bizantyjskiego Nicefora I. Po tym wydarzeniu miasto otoczone zostało potężnymi murami obronnymi oraz przeszło 20 kilometrowymi wałami i fosą. Rozpoczął się wówczas złoty okres w historii rozwoju Pliski. Miasto zostało skanalizowane oraz wyposażone w instalacje grzewcze. W tym czasie car Borys I przyjmował tu posłów papieża Mikołaja II z Rzymu oraz uczniów świętych braci Cyryla i Metodego, którzy chrzcili i ewangelizowali lud na Morawach. W 892 roku car Borys I postanowił przenieść stolicę do pobliskiego Presławia. Wydarzenie to zapoczątkowało stagnacje oraz upadek Pliski. Ostatecznie miasto zostało opuszczone i zapomniane na wieki. Obecnie odsłonięte i w pełni zabezpieczone ruiny udostępnione są dla zwiedzających. Na terenie kompleksu archeologicznego obejrzeć można m in. pozostałości Wielkiego i Małego Pałacu chanów oraz ruiny bazyliki wzniesionej przez księcia Borysa I po przyjęciu przez niego chrześcijaństwa.

mail

Multimedia