Zamek Kamen - panorama

Begunje to niewielka miejscowość w północnej Słowenii, położona w pobliżu austriackiej granicy. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w pobliży miasteczka w dolinie rzeki Begunjščicy średniowieczny zamek Kamen. Jego początki sięgają drugiej połowy XII wieku, kiedy to na wysokiej skalne wzniesiona została romańska wieża obronna. Wiek później w jej sąsiedztwie wybudowano warowny budynek mieszkalny, który w XV wieku rozbudowany został przez hrabiów Celje. Po śmierci Ulryka III, ostatniego męskiego przedstawiciela rodu Cejle, warownia przeszła w posiadanie Habsburgów. W XVI wieku obie budowle zostały połączone ze sobą, tworząc potężną twierdzę. Warownia przyjęła wtedy swój ostateczny kształt. Po utraceniu swojego strategicznego znaczenia w XVIII wieku zamek został opuszczony i od tego czasu pozostaje w stanie malowniczej ruiny. Z tej niegdyś imponującej twierdzy do czasów obecnych zachowały się m in. XIII wieczna romańska wieża, pozostałości (poświęconej św. Wacławowi) kaplicy zamkowej oraz XVI wieczna kuchnia.

mail

Multimedia