Groty Mechowskie - panorama

Mechowo to niewielka kaszubska wioska w północnej Polsce, położona około 9 km na zachód od Pucka. Jej główną atrakcją turystyczną jest jaskinia sufozyjna stanowiąca jedyny tego typu obiekt w Polsce jak i całej Europie Północnej. Grota ta powstała w plejstocenie wskutek wypłukania piasku spomiędzy scementowanych węglanem wapnia (przez to odporniejszych na erozję) skał osadowych. Jaskinię odkrył w 1818 roku przez przypadek w czasie prowadzonych w tym rejonie prac geodezyjnych niemiecki geodeta - Heue. Na początku XX wieku władze pruskie uznały Groty Mechowskie za pomnik przyrody. Po II wojnie światowej jaskinie zostały oczyszczone i w 1949 roku częściowo udostępnione dla turystów. Przy jednym z wejść do jaskini znajduje się figurka Niedźwiadka Jaskiniowego. Z jego postacią związana jest miejscowa legenda opowiadająca, że kto dotknie misia zostanie oszczędzony przez złe moce i spotka go wielkie szczęście. Podziemna trasa prowadzi przez ciasny i niski korytarz na którego ścianach podziwiać można wciąż rosnące stalaktyty, makarony i draperie. Groty do których wiodą dwa wejścia składają się z zaledwie kilku komór i korytarzy. Całkowita długość korytarzy wynosi zaledwie 61 metrów. W jaskini zainstalowane jest także oświetlenie elektryczne. Obecnie zbudowany jedynie z piaskowca strop komory głównej jaskini grozi osypywaniem. Dlatego też najpiękniejsza, końcowa komora z mieniącym się wszystkimi barwami tęczy i ociekającym roztworem minerałów jest zamknięta dla turystów. Dostęp do niej mają jedynie speleolodzy. Odwiedzając Mechowo warto także zobaczyć wzniesiony w 1742 roku zabytkowy kościół konstrukcji szkieletowej (ryglowej) z barokowym wystrojem wnętrza.

mail