Sombor - panorama

Sombor to miasto w północnej Serbii, położone nad zbudowanym w latach siedemdziesiątych XX wieku Kanałem Dunaj-Cisa-Dunaj w pobliżu węgierskiej granicy. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIV wieku, kiedy to znajdowała się tu niewielka osada handlowa. Wtedy też stanowiło ono część ówczesnego Królestwa Węgier nazywane było Czoborszentmihály. W połowie XVI wieku Sombor został zdobyty przez wojska tureckie i przez blisko 150 kolejnych lat pozostawał pod okupacją Imperium Osmańskiego. W czasach tureckich z miasta wysiedlona została ludność węgierska, którą zastąpiono etnicznymi Serbami. Wycofujących się w 1687 roku Turków zastąpili Austriacy, a w 1749 roku Sombor uzyskał status wolnego miasta królewskiego. W 1918 roku miasto zostało włączone do Królestwa Serbii. Do najważniejszych zabytków miasta zaliczyć możemy m in. znajdujący się w centrum Kościół i Klasztor Karmelitów, budynek Starego Ratusza oraz wybudowany w latach 1928-1933 prawosławny klasztor.

mail

Multimedia