Pustelnia Salomei w Grodzisku - panorama

Grodzisko to niewielka wioska w województwie małopolskim, położona pośród malowniczych jurajskich skał na trasie szlaku wiodącego z Ojcowa dnem Doliny Prądnika w stronę Zamku w Pieskowej Skale. Jej najcenniejszym zabytkiem jest zespół średniowiecznych budowali sakralnych. Historia tego miejsca rozpoczyna się w 1228 roku, kiedy to ówczesny książę krakowski Bolesław Wstydliwy (1226-1279) doceniając okoliczne walory obronne polecił założyć tu pierwszy gród warowny. Jakiś czas później Bolesław przekazał grodzisko swojej siostrze, Salomei która wraz z zakonem sióstr klarysek (do którego wstąpiła po śmierci męża) przeniosła się do nowej siedziby. Wtedy tez powstał tu także klasztor oraz pustelnia w której Salomea spędziła blisko 8 lat swojego życia. W skutek często powtarzających się wrogich najazdów na początku XIV wieku siostry zdecydowały się opuścić Grodzisko i przenieść się do pobliskiego Krakowa. Miejsce to przez przeszło dwa następne stulecia pozostawało puste i zaniedbane zaczęło stopniowo popadać w coraz to większą ruinę. Klaryski powróciły tu dopiero w XVII wieku, kiedy to rozpoczął się proces beatyfikacyjny Salomei. W tym czasie też w miejscu starego klasztoru ustawiony został krzyż, a w 1642 roku wybudowano kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Kolejna większa przebudowa tego miejsca przeprowadzona została w latach 1677-1691. Jej głównym inicjatorem był ówczesny profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i kanonik krakowski - ksiądz Sebastian Piskorski (1636-1707). To właśnie wtedy powstał tu zespół architektoniczno-rzeźbiarski potocznie nazywany dziś Pustelnią Błogosławionej Salomei. Obecnie zespół sakralny w Grodzisku stanowi jedną z wielu chętnie odwiedzanych atrakcji Ojcowskiego Parku Narodowego. Odwiedzający obejrzeć mogą tu m in. otoczony murem kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Kolumnę Świętej Klary, wzniesiony w 1687 roku na cześć zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem posąg przedstawiający słonia z obeliskiem na grzbiecie, XVII wieczny dom prebendarza, groty modlitewne oraz XIII wieczną Pustelnię Błogosławionej Salomei.

mail