Kościół Warowny w Rotbav - panorama

Rotbav to niewielka miejscowość w środkowej Rumunii, położona na lewym brzegu rzeki Aluty, około 20 km w kierunku północnym od Braszowa. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w samym sercu wioski średniowieczny kościół obronny. Pierwotna romańska świątynia wzniesiona została tu już prawdopodobnie na początku XIV wieku. Niespełna wiek później kościół wraz z przylegającą do niego osadą zostały przekazane przybyłym do Siedmiogrodu niemieckim kolonistom (nazwanych później Sasami). Wkrótce potem został on ufortyfikowany i otoczony potężnymi murami obronnymi. Na przestrzeni wieków świątynia wraz z miastem stanowiły cel licznych najazdów tureckich. Ostatecznie na początku XVII wieku Rotbav wraz z kościołem został zdobyty i zajęty przez wojska generała Giorgio Basta. W 1732 roku świątynia wraz z miastem została strawiona przez pożar. Wkrótce potem odbudowana uzyskała formę którą zachowała się do czasów obecnych. W porównaniu z innymi tego typu siedmiogrodzkimi obiektami kościół w Rotbav nie sprawia aż tak wielkiego wrażenia.

mail