Klasztor w Kladrubach  - panorama

Kladruby to niewielka miejscowość w zachodnich Czechach, położona około 30 km w kierunku zachodnim od Pilzna. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w pobliżu miasteczka okazały klasztor Benedyktynów (Klášter Kladruby). Świątynia założona została na początku XII wieku z polecenia księcia Władysława I i obecnie jest jednym z najstarszych tego typu obiektów na terenie Czech. Na przełomie XIII i XIV wieku opactwo przeżywało swój pierwszy okres świetności. Częstym gościem odwiedzającym benedyktynów w Kladrubach był sam cesarz Karol IV. W okresie wojen husyckich jakie toczone były na terenie Czech w XV wieku klasztor został zdobyty przez Jana Žižkę z Trocnova. Wtedy też skończył się okres dynamicznego rozwoju opactwa, a całości zniszczenia dopełnił wielki pożar, który w 1590 roku strawił prawie całą budowlę. Remont opactwa przeprowadzono dopiero w 1653 roku. Odnowiono wtedy m.in. kościół klasztorny i dobudowano starą prelaturę. Ostatnia większa przebudowa świątyni miała miejsce w XVIII wieku i nadała całemu kompleksowi obecny barokowy wygląd. Najważniejszą budowlą całego założenia jest monumentalny barokowo-gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Obecnie opactwo udostępnione jest dla odwiedzających i stanowi jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych regionu.

mail

Multimedia