Klasztor Cystersów Złota Korona - panorama

Złota Korona to niewielka miejscowość w południowych Czechach, położona w malowniczym zakolu rzeki Wełtawy. Główną atrakcją turystyczną jest tu średniowieczny klasztor cystersów. Świątynia ta założona została w 1263 roku przez ówczesnego króla Czech - Przemysła Ottokara II w podzięce Bogu za zwycięstwo nad przeważającymi wojskami Węgierskimi w Bitwie pod Kressenbrunn. Klasztor usytuowany został na malowniczym cyplu otoczonym wodami Wełtawy. Pierwotna jego nazwa Święta Korona (Sancta Corona) nadana została na cześć relikwii pochodzącej z korony cierniowej Chrystusa, która została przekazana miejscowym opatom przez francuskiego króla - Ludwika IX Świętego (1214-1270). W XV wieku klasztor był wielokrotnie najeżdżany i niszczony przez Husytów. Mnisi przebywali w klasztorze do końca XVIII wieku. Ostatnim opatem Złotej Korony był Bohumir Bylanský (1755 -1785), który mimo problemów finansowych do końca dbał o klasztor jak i o jego mieszkańców. Po ostatecznym opuszczeniu opactwa przez zakonników zabudowania klasztorne wykorzystywane były w celach przemysłowych. Znajdowały się tu m in. zakłady włókiennicze oraz odlewnia, które przyczyniły się do znacznej dewastacji klasztoru. W pierwszej dekadzie XX wieku zakłady przemysłowe w Złotej Koronie zostały zlikwidowane a klasztor został poddany gruntowym pracom konserwatorskim, które przywróciły mu jego dawną świetność. Obecnie opactwo Cystersów Złotej Koronie jest jednym z najlepiej zachowanych tego typu obiektów na terenie Republiki Czeskiej. W skład całego kompleksu klasztornego wchodzą m in. trójnawowa Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XIV wieczna kaplica Aniołów, kapitularz, refektarz oraz otoczony krużgankami wirydarz (ogród klasztorny).

access_time Godziny otwarcia
Klasztor otwarty jest codziennie kwietnia do października za wyjątkiem poniedziałków.
- kwiecień, maj - godz. 9:00-16:00
- czerwiec, lipiec, sierpień - godz. 9:00-17:00
- wrzesień, październik - godz. 9:00-16:00
local_offer Ceny biletów
- normalny: 100 CZK
- ulgowy: 60 CZK (dzieci w wieku 6-15 lat)
- seniorzy: 70 CZK (powyżej 65 lat)
- rodzinny: 250 CZK
mail

Multimedia