Cobh - panorama

Cobh to niewielkie miasto portowe i zarazem popularny letni ośrodek turystyczny w południowej Irlandii (hrabstwo Cork), położony nad brzegiem Morza Irlandzkiego. Do XVIII wieku w miejscu obecnego miasta znajdowała się jedynie niewielka osada rybacka, która stała się znaczącym portem podczas wojny o niepodległość amerykańskich kolonii jaka miała miejsce w latach 1775-1783. Kolejnym bodźcem do rozwoju miasta był okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich (1800-1815), kiedy okręty floty marynarki wojennej uzupełniały tu swoje zapasy. Z tego okresu pochodzą właśnie wspaniałe budowle z ciętego kamienia. W okresie wiktoriańskim miasto zmieniło swoją nazwę na Queenstown (nadaną na cześć królowej Wiktorii), a w 1912 roku właśnie stąd wyruszył w swój ostatni rejs Titanic. Wyróżniającą się na tle miasta budowlą jest wzniesiona w latach 1868-1915 monumentalna neogotycka Katedra św. Kolmana (St Kolman's Cathedral). Ta imponującą świątynia z 90 metrową wieżą zaprojektowana została przez E. W. Pugina, G. Ashlina i Thomasa Colemana.

mail

Multimedia