Klasztor w Mondsee - panorama

W małej miejscowości Mondsee, położonej w Górnej Austrii, nad brzegiem malowniczego jeziora o takiej samej nazwie znajduje się jeden z najstarszych w Austrii zespołów klasztornych. Opactwo założone zostało już w połowie VIII wieku na polecenie ówczesnego księcia Bawarii - Odilo z rodu Agilolfingerów. Zaraz po tym przybyli tu pierwsi Benedyktyni z włoskiego klasztoru Monte Cassino. Po przyłączeniu Mondsee do królestwa Franków pod koniec VIII wieku klasztor dostał się pod panowanie biskupów Ratzybony. W średniowieczu opactwo zyskało sławę dzięki szkole piśmienniczej jaką założyli tu Benedyktyni. Liczne cenne rękopisy i dzieła z tego okresu można obecnie obejrzeć m in. w Bibliotece Narodowej w Wiedniu. W 1748 roku klasztor świętował tysiąclecie swojego powstania. Na uroczystość przybyło około 80 tysięcy osób. Niespełna 50 lat po tym wydarzeniu opactwo zostało strawione przez pożar co przyczyniło się w znacznej mierze do jego upadku. Obecnie mnisi nie przebywają już w klasztorze, a w jego murach funkcjonuje muzeum.

mail