Kolin - panorama

Kolin to miasto w środkowej części Republiki Czeskiej, położone nad rzeką Łabą. Założone zostało w drugiej połowie XIII wieku przez wywodzącego się z dynastii Przemyślidów ówczesnego czeskiego króla - Przemysła Ottokara II (1233-1278). jednak badania archeologiczne prowadzone na tych terenach wykazały, że prawdopodobnie rejony obecnego miasta zamieszkiwane były już XI wieku przez plemiona słowiańskie. W 1757 roku nieopodal miasta miało miejsce jedno z najkrwawszych starć wojskowych wojny siedmioletniej (1756-1763). Batalia ta (nazywana Bitwą pod Kolinem) stoczona została pomiędzy wojskami pruskimi dowodzonym przez Fryderyka II Wielkiego (1740-1786) a oddziałami austriackimi zbrojnymi feldmarszałka Leopolda von Dauna (1705-1766). Bitwa zakończyła się zwycięstwem Austriaków, które to stało się głównym przyczynkiem do i przerwania kampanii zbrojnej Fryderyka i wycofania pruskich wojsk spod Pragi. Obecnie Kolin to prężnie rozwijający się ośrodek miejski, który oprócz wielowiekowej historii posiada także malownicze Stare Miasto na którym znaleźć można wiele ciekawych zabytków. Do najważniejszych z nich zaliczyć można m in. wzniesioną w drugiej połowie XIII wieku wczesnogotycką monumentalną katedrę św. Bartłomieja, Wieżę Prochową, znajdujący się na rynku Słup Morowy, renesansowy Ratusz (Kolínská radnice), kościół św. Wita oraz dawną dzielnicę żydowską. W mieście znajduje się także park rozrywki Wodny Świat (Vodní svět), którego największą atrakcję stanowi przeszło 30 metrowa potrójna zjeżdżalnia.

mail