Kutna Hora - panorama

Kutna Hora to zabytkowe miasto w środkowych Czechach, położone nad strumieniem Vrchlice, około 65 km w kierunku wschodnim od Pragi. Okolice obecnego miasta zasiedlane były już w X wieku. Jednak najstarsze historyczne wzmianki o osadzie znajdującej się w miejscu obecnego miasta pochodzą dopiero z przełomu XII i XIII wieku. W 1308 roku Kutna Hora otrzymała od króla Wacława II prawa miejskie oraz zezwolenie na eksplorację miejscowych złóż srebra. To właśnie dzięki pozyskiwaniu tego cennego kruszcu bardzo szybko miasto stało się jednym z ważniejszych i bogatszych ośrodków handlowych regionu. Do XVIII wieku w mieście działała mennica królewska Włoski Dwór (Vlašský dvůr), o której randze dziś przypomina majestatyczna gotycka kaplica królewska. To właśnie w niej bity był słynny srebrny praski grosz (pražský groš), który stał się jedną z najpopularniejszych monet obiegowych i przeliczeniowych w średniowiecznej, środkowej Europie. W 1471 roku w Kutnej Horze wybrano na króla czeskiego Władysława II Jagiellończyka (1456-1516). Niestety z upływem czasu złoża srebra zostały wyczerpane co przyczyniło się do stagnacji i upadku miasta. W 1547 roku wybito ostatni praski grosz, a w 1726 roku mennicę ostatecznie zamknięto. Budowa nowoczesnych traktów komunikacyjnych (w tym m.in. kolei) w XIX wieku ominęła Kutną Horę przez co po dziś dzień zachowała ona nieco prowincjonalny charakter. Obecnie miasto utrzymuje się głównie dzięki turystyce i handlowi.

Zwiedzanie

Jednym z najwspanialszych zabytków miasta jest monumentalny gotycki kościół św. Barbary. Z uwagi na swój monumentalizm i piękno architektury nazywany bywa także często katedrą - Chrám svaté Barbory. Budowa świątyni rozpoczęta została w drugiej połowie XIV wieku i ciągnęła się z przerwami przez kilka kolejnych stuleci. Jej fundatorem był zakon cystersów (jeden z najbardziej wówczas wpływowych), a także część funduszy zebrana została ze składek górników (św. Barbara to ich patronka). Z powodów finansowych kościół nie został wybudowany z takich rozmachem, jak pierwotnie zaplanowano. Niemniej jednak budowla stanowi wspaniały symbol potęgi i bogactwa miasta oraz Królestwa Czech. O jej związku z państwem świadczy kształt bryły, przypominający wykonaną z kamienia koronę cesarską. Kolejnym niezwykle cennym oraz unikalnym w skali światowej zabytkiem miasta jest znajdująca się w dzielnicy Sedlec słynna Kaplica Czaszek (Kostnice Sedlec). W jej wnętrzu zgromadzono szczątki około 50 tysięcy ofiar epidemii dżumy oraz wojen husyckich, które posłużyły do wykonania większości elementów dekoracyjne kaplicy. Zobaczyć możemy tu m.in. wykonany z kości oraz czaszek monumentalny żyrandol czy herb rodowy książąt Schwarzenbergów. Kości ludzkie symbolizują tu zastępy tych, którzy stają przed Bożym tronem na sądzie ostatecznym i nikt nie potrafi ich zliczyć. Pozostałe ważne zabytki Kutnej Hory to m.in. kościół św. Jakuba (Kostel sv. Jakuba), XV wieczna dwunastoboczna gotycka kamienna fontanna, barokowa kolumna morowa, znajdujący się w sąsiedztwie Kaplicy Czaszek kościół klasztorny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Dwór Włoski, Dom Książęcy, szlachecki zamek Hrádek (obecnie siedziba Muzeum Srebra), Kamienny Dom, późnogotycka Kaplica Bożego Ciała przy Kościele św. Barbary, barokowy klasztor Jezuitów oraz liczne bogato zdobione kamienice miejskie. W 1995 roku zabytkowe stare miasto w Kutnej Horze wraz kościołem św. Barbary i kościołem klasztornym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia