Klasztor w Maulbronn - panorama

Klasztor w Maulbronn to dawna siedziba cystersów uważana za jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów klasztornych na północ od Alp. Opactwo położone jest w dolinie Salzach pomiędzy badeńską miejscowością Bretten a wirtemberskim Mühlacker. Historia klasztoru sięga XII wieku kiedy to szlachcic Walter von Lomersheim, po wstąpieniu do zakonu cystersów założył klasztor w Eckenweiher. Wkrótce jednak mnisi przeniesieni zostali do Maulbronn gdzie wzniesiono pierwsze budowle założenia klasztornego. W krótkim okresie klasztor stał się głównym centrum handlowym oraz społecznym regionu. W XVI wieku założona została tu w ewangelicka szkoła klasztorna (przekształcona później w seminarium teologiczne), która jako jedna z nielicznych przetrwałą do czasów obecnych. O dużym znaczeniu szkoły może świadczyć fakt, że wywodzą się z niej takie wybitne postacie takie jak Jan Kepler, Hermann Hesse czy Friedrich Hölderlin. Najstarszym elementem klasztoru jest pochodząca z około 1220 roku kruchta, która uważana jest za jeden z najstarszych niemieckich budynków gotyckich. Zaś jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych klasztoru jest XIV wieczna kaplica (Brunnenkapelle) ze źródełkiem. Na terenie kompleksu znajduje się także muzeum ze zbiorami średniowiecznych ksiąg ewangelickich. W 1993 roku klasztor w Maulbronn został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia